Geen aangifte doen?

Wanneer u een brief van de Belastingdienst ontvangt waarin wordt medegedeeld dat u geen aangifte Inkomstenbelasting hoeft in te dienen, kan het nuttig zijn om deze mededeling niet zonder meer te accepteren.

De Belastingdienst stuurt u een dergelijke brief als op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens blijkt dat aan u geen te betalen aanslag zal worden opgelegd.

Wanneer u echter denkt recht te hebben op een teruggave van Inkomstenbelasting, is het nuttig om toch een aangifte door ons kantoor te laten verzorgen.

Blijkt bij het invullen van de gegevens van uw aangifte dat u geen recht hebt op een teruggave, dan brengen wij u slechts € 13,00 in rekening en wordt de aangifte niet naar de Belastingdienst ingezonden.

Wanneer u wel recht hebt op een teruggave, dan verzorgen wij de aangifte volledig en zenden wij deze, na uw toestemming, in aan de Belastingdienst.

Wij brengen u dan het gebruikelijke tarief van € 53,00 voor de verzorging van een aangifte in rekening.